The Nature of Middle-earth
£14.99
TolkienGuide is an Amazon.co.uk affiliate
Tolkien Collector's Guide

Back to Auctions Home

363532085547
Seller: kilmj
(2074)
100.0% positive
USA or-, AM
Cancelled
:
Ended Oct 5, 2021 3:02:52 PM
Category: Books & Magazines:Antiquarian & Collectible
Buy-It-Now:
$47.99
Viewed 330 times
Condition: Good
1989 FELLOWSHIP RING Lord Rings TOLKIEN Պահապանները- Թոլքիեն Թոլքին 1st ARMENIAN Title: "The Fellowship of The Ring"- being the first Part of the Lord of the Rings ("Պահապանները"- Հեքիաթ-վիպակ) Author: J. R. R. Tolkien (Ջոն Ռոնալդ Ռուել Թոլքիեն (Թոլքին, Տոլկին)) Translator(s): Emma Makaryan (Էմմա Միկարայան) Language: Armenian (Հայերեն) Publisher: "AREVIK" Printing House ("Արևիկ" Հրատարակչություն) Place: Yerevan, Armenia (Երևան); Year: 1989 - 1st Armenian Edition Copies: Limited; Pages: 446; Sizes (approx.): 15.0 x 20.5 cm Cover: Hard Cover; ISBN: 5-8077-0224-7 (5807702247) Condition: Good Vintage Condition: General, light age wear & a few minor stains on the cover and on the text. Minor beaten edges. Overall pages are very clean & well preserved. For more information please check provided images or ask as. Images are important part of the condition's description. Item's Code: LA-1776 ABOUT: Rare, 1st Armenian edition of "The Fellowship of The Ring", which is the first part of the "LORD OF THE RINGS". This book was translated into Armenian by E. Markaryan & was published in 1989, in Yerevan, Armenia (USSR). -------------------------------------------------- "ՊԱՀԱՊԱՆՆԵՐԸ" Հեքիաթ֊-վիպակ Հեղինակ՝ Ջոն Ռոնալդ Ռուել Թոլքին «Արեւիկ» հրատարակչություն Երեւան 1989 Դպրոցական միջին եւ բարձր տարիքի համար Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE * (see Terms below)- We operate our business from our 2 locations (main one in Pasadena, CA, USA & the 2nd one in overseas), thus, based on the item's availability and/or buyer's location (country), your purchased item will be shipped from either of our offices/storage. This particular item will be shipped from our overseas office, so please give a little more time for delivery. VISIT OUR EBAY STORE AGAIN- SINCE WE ADD NEW BOOKS & OTHER ITEMS REGULARLY! ADDITIONAL INFO «Մատանիների տիրակալը» (անգլերեն՝ The Lord of the Rings) — անգլիացի գրող Ջ. Ռ. Ռ. Թոլքինի վեպ, ֆենթեզի ժանրի ամենահանրաճանաչ երկերից մեկը: Առաջին անգամ հրատարակվել է 1954—1955 թթ Լոնդոնում (Allen & Unwin հրատարակչություն): Վեպը լույս է տեսել երեք հատորով (Մատանու պահապանները (The Fellowship of the Ring ) / Երկու ամրոց (The Two Towers) / Արքայի վերադարձը (The Return of the King )), ինչը հարուցել է Թոլքինի որոշակի դժգոհությունը, որը դեմ էր նման բաժանմանը: Թարգմանված է առնվազն 38 լեզուների: Վեպի առաջին մասը թարգմանվել է նաև հայերեն (թարգմանությունը կատարվել է ռուսերենից) Էմմա Մակարյանի կողմից, լույս է տեսել 1989թ. «Պահապանները» անունով : ---------------------------------------------- The Fellowship of the Ring is the first of part of the epic novel The Lord of the Rings by the English author J. R. R. Tolkien. It takes place in the fictional universe Middle-earth. The volume is divided into two books, Book I and II. Book I The first book sets the stage for the adventure and follows the Hobbit Frodo Baggins as he flees from his home in the Shire to escape the minions of the Dark Lord Sauron. Sauron seeks the One Ring that will allow him to subdue Middle-earth. The One Ring has been inherited by Frodo who finds himself unwittingly in the midst of a struggle for world domination. The first chapter in the book begins quite lightly, following the tone from The Hobbit which is more of a children's story than The Lord of the Rings. Bilbo celebrated his 111th (or eleventy-first, as it is called) birthday on the same day that Frodo celebrated his 33rd birthday (his 'coming of age'). At the birthday party, Bilbo disappears after his speech, to the surprise of all. The wizard Gandalf later alerts Frodo that there are darker aspects of the ring which Bilbo had used to make himself invisible: it is the One Ring of Sauron, the Dark Lord. Heeding Gandalf's advice, Frodo leaves his home, taking the Ring with him. He hopes to reach Rivendell, where he believes he will be safe, at least for a while, from Sauron, and where those wiser than he can decide what to do about the Ring. On his journey he is accompanied and aided by hobbit friends, Pippin, Merry, Sam, and Fatty, the last of whom remains in the Shire as a decoy. From the start the hobbits are pursued by Black Riders, the Ringwraiths who serve Sauron. Narrowly escaping these and other dangers and meeting other interesting characters en route (e.g. Tom Bombadil), Frodo, Sam, Merry and Pippin eventually come to Bree, where they meet Strider, a friend of Gandalf who guides them to Rivendell, although with further hardships. The worst of these occurs when Frodo is stabbed upon the hill of Weathertop by the chief of the Nazgûl (The Witch-king of Angmar), with a 'morgul blade' — part of the knife remains inside him, he becomes progressively sicker during the rest of the journey. At last they meet Glorfindel, an Elf-lord from Rivendell, whose horse helps Frodo win past the Black Rider's final trap and into safety Chapters: I - A Long-expected Party - details Bilbo and Frodo's birthday party, ending with Bilbo leaving the Shire. The name is a reference to "An Unexpected Party", the first chapter of The Hobbit. II - The Shadow of the Past - Gandalf reveals to Frodo the true nature of the ring, and that it must be taken to Mordor and destroyed. Sam, who has been listening at the window, is told to accompany Frodo. III - Three is Company - Gandalf leaves the Shire for a short trip, but promises to return. Frodo sells Bag End to further the ruse that he is broke and thus retiring to a small house at Crickhollow in the area beyond Bucklebury in Buckland. Actually, Frodo plans to leave the Shire from Buckland without causing too much of a fuss. Mysteriously, Gandalf has not returned, so Frodo, Sam and Pippin set out walking through the East Farthing of the Shire towards Buckland and encounter a Black Rider. They also meet Gildor Inglorion the elf, with other elves, who warn them to fear the Black Riders. IV - A Short Cut to Mushrooms - The walking party meets Farmer Maggot, a fierce old hobbit from Frodo's childhood. Frodo finds Maggot actually has a kind nature and also learns the Black Riders are searching other parts of the Shire for 'Baggins.' Maggot sneaks the party to the Buckland Ferry in his wagon. V - A Conspiracy Unmasked - At Frodo's new house at Crickhollow, Frodo wrestles with how to tell Merry, Pippin, and Fredegar 'Fatty' Bolger, about his quest, only to learn that they have known much of it all along, All the hobbits but Fredegar decide to leave the next day through the Old Forest, while Fredegar remains behind to act as a decoy and tell Gandalf what Frodo has done. The Old Forest is rumored to be a dangerous place, but Frodo wants to avoid the main roads at all costs in order to evade the Black Riders. VI - The Old Forest - Although trying to avoid it, the hobbits are 'herded' by the trees to the River Withywindle, the "queerest part of the whole wood". The hobbits all suddenly fall asleep, lulled by the spells of Old Man Willow. Merry and Pippin are trapped inside the evil tree, but are freed by Tom Bombadil. VII - In the House of Tom Bombadil - The hobbits are invited to Tom's house and meet his "pretty lady", Goldberry. Tom gives them food and lodging and tells them stories about nature and history. Interestingly, Tom is not affected by the One Ring; it can neither make him invisible, nor hide Frodo from him. Tom tells the hobbits how to safely travel the Barrow-downs without running afoul of the evil wights who haunt them. VIII - Fog on the Barrow-downs - Travelling through the Barrow-downs, the hobbits are captured by a Barrow-wight, then rescued (again) by Tom Bombadil. The hobbits are given special weapons from the barrow: enchanted daggers of the Men of Westernesse that were forged to fight Sauron and his minions, including the Witch-king of Angmar. IX - At the Sign of the Prancing Pony - The hobbits reach the Inn of the Prancing Pony at Bree, where Frodo uses a false name, Underhill, rather than Baggins. Still, all the hobbits behave in a naive fashion: after supper, Merry decides to go for a stroll while the other three go to the Common Room for a drink. There Frodo meets Strider, a menacing man who seems to know much about Frodo. Then Pippin, forgetting the need for secrecy, begins a tale of Bilbo. Frodo sings a song in order to stop Pippin from talking too much. In the middle of Frodo's song, he slips and falls, and his finger 'accidentally' slips through the Ring (the Ring may be trying to reveal Frodo), causing Frodo to vanish and starting a bigger commotion among the citizens of Bree than Pippen's tale would have. Frodo escapes into a corner, where Strider tells him that several people in the Inn saw what happened. Strider uses this to persuade Frodo to agree to meet with Stirder in Frodo's rooms. Soon after, the innkeeper, Barliman Butterbur, also requests a private audeince with Frodo. X - Strider - Strider, after convincing Frodo he means no harm, pledges to save the hobbits from peril if he can. Butterbur gives Frodo a letter from Gandalf, which Butterbur failed to deliver. It tells Frodo that Strider is actually Aragorn, a friend of Gandalf's and confirms Frodo may trust Strider. Shortly afterwards Merry runs into the room, frightened, having seen people from Bree talking to some Black Riders. Strider decides that their chambers aren't safe and, after setting up decoys, has Butterbur move the hobbits to another room. XI - A Knife in the Dark - In Buckland, Fredegar Bolger flees the house before the Black Riders can enter and rouses Buckland. Some Bree-folk, agents of the Black Riders, attack the Inn at night, destroying the room the hobbits were supposed to stay in and running off all the horses in Bree, including the hobbit's ponies. The Hobbits are forced to buy a scrawny pony from Bill Ferny (a spy for the Riders). With Strider they quickly leave the town, passing through the Midgewater Marshes to reach a famous hill called Weathertop. Disaster occurs when the party is attacked by five Black Riders. Frodo, succumbing to the Riders' command, puts on the Ring. He then tries to fight them off them but to no avail. The Nazgûl's leader (the Witch-king of Angmar), who Frodo now sees wears a crown. stabs Frodo with a Morgul-blade, poisoning him. Then the Riders seem to be driven off with fire by Strider. They believe, however, that they have only to wait until Frodo's wound can overcome him. XII - Flight to the Ford - Strider attempts to heal Frodo with a plant called athelas which relieves Frodo's pain, but Strider knows that only Elrond, Master of Rivendell, can heal this wound. On the way the party passes the trolls that were turned to stone in The Hobbit. They get closer to Rivendell with no sign of the Riders. Eventually, they meet the Elf-lord Glorfindel from Rivendell, who has fought the Riders before and, as a High Elf, is feared by them. Glorfindel then accompanies them to the Ford of Rivendell. When they are within sight of the Ford, the Riders close in upon the party. Frodo is forced to flee on Glorfindel's horse. Frodo tries to make a last stand at the River, but is overcome by his wound and the power of the King of the Black Riders. The Riders are almost upon him when the River rises up in a flood caused by Elrond and Gandalf and washes the Black Riders away as Frodo falls unconscious. Book II Book II chronicles Frodo's stay at Rivendell in the house of Elrond, where a plan is hatched to destroy the Ring in Mordor. At first Frodo met his uncle Bilbo whom he had not seen since he left Hobbiton much earlier. Frodo set forth from Rivendell with eight companions: two Men, Aragorn and Boromir, son of the Steward of the land of Gondor; an Elven prince, Legolas; Frodo's old friend and powerful wizard, Gandalf; Gimli the Dwarf; and Frodo's three hobbit companions. These Nine Walkers were chosen to represent all the free races of Middle-earth and as a balance to the Nine Riders. They were also accompanied by Bill the Pony, whom Strider and the Hobbits acquired in Bree as a pack horse. Their attempt to cross the Misty Mountains was foiled by heavy snow, so they were forced to take a path under the mountains via Moria, an ancient dwarf kingdom, now full of orcs and other evil creatures, where Gandalf fell into the abyss after battling a Balrog. The remaining eight members of the Fellowship then spent some time in the elf-haven of Lothlórien, where they received gifts from the rulers Galadriel and Celeborn that in many cases prove useful later in the quest. They left Lórien by river, but Frodo began to realize the Ring was having a malevolent effect on some members of the party, especially Boromir, who eventually tried to take the Ring from Frodo. In the process, Frodo put on the Ring to escape him. This book ends when Frodo and Sam depart secretly for Mordor and the Fellowship of the Ring dissolves. Chapters: I - Many Meetings - After awakening from a sleep of four days, Frodo meets Gandalf and Bilbo again, as well as Glóin the dwarf from The Hobbit, Elrond and others. II - The Council of Elrond - A council attended by many people; Gandalf tells the story of his escape from Saruman; they decide that the Ring must be destroyed and Frodo offers to take it to Mordor. During the meeting Elrond proclaims the formation of the Fellowship of the Ring. III - The Ring goes South - The nine members of the Fellowship travel south through Hollin; they try to take the road over the mountain Caradhras but are forced to turn back. IV - A Journey in the Dark - They travel to the gates of Moria, where they have to deal with the Watcher in the Water, an aquatic monster in the lake in front of it. Gandalf eventually opens the doors. They reach the tomb of Balin. V - The Bridge of Khazad-dûm - Attacked by orcs, trolls and a Balrog, they make their way to the bridge in Khazad-dûm, where Gandalf and the balrog fall. VI - Lothlórien - The company meets the elves of Lórien. The elves reluctantly agree to let Gimli the dwarf pass. Aragorn takes Frodo to the hill of Cerin Amroth. About this time Gandalf is revived and lies motionless. VII - The Mirror of Galadriel - The company meets Celeborn and Galadriel. Frodo is shown the mirror of Galadriel. VIII - Farewell to Lórien - The elves give them cloaks, waybread and other gifts; they leave Lórien on boats down the Great River. IX - The Great River - they notice Gollum following them down the river on a log; they reach the falls of Rauros, where they must choose between travelling on the east or west bank of the river to pass the falls. X - The Breaking of the Fellowship - They arrive at the lawn of Parth Galen; they still face the choice of whether to go east or west; Boromir tries to take the Ring from Frodo, who puts it on to escape him; Other members of the company split up trying to find Frodo. Frodo and Sam go across the river and head east. This summery is taken from original English version book. Tags: armenia, armenian, armenians, arminia, arminian, armyani, armeniya, armyanin, l'Arménie, l'arménien, les Arméniens, Armenien, Tolkien, J. R. R. (John Ronald Reuel), Juvenile Fiction, Children's Books / Ages 9-12 Fiction, Children: Grades 3-4, Classics, Science Fiction, Fantasy, Magic, 20th century, adventure, british, british literature, children, children's, Children's Literature, classic, classics, Dragons, dwarves, elves, english, English Literature, epic, epic fantasy, Fantasy, fantasy fiction, favorite, Fiction, Green Dragon, high fantasy, hobbit collection, hobbits, illustrated, inklings, J.R.R. Tolkien, Literature, lord of the rings, magic, middle earth, mythology, novel, own, paperback, read, science fiction, series, sf, tolkien, translated, unread, wizards, young adult, Russia, Russian, Rusia, Moscow, USSR, Soviet Union, USSR.: Hobbit, Hobit, Hobet, Hobite, hopit, hoppit, hobbid, hobid, hoppit, tolkeen, tolkean, Dolkine, Tolken, tolkin, Hobit: Kam Gnaln u Gale, Хобiт, Hobbita, Hobit, Hobbitten, La Hobito, Kääbik, Hobbin, Hobitti, ჰობიტი, το χόμπιτ, Hobbitinn, Hobbitinn, Hobits, Hobitas, Хобитот, Хоббитул, Hobbiten, O Gnomo, Хоббит, или Туда и Обратно, El hobito, Hompen , Гобiт, Tolkin, Tolken, Tolkein, Talkien, Tolkiene, Armenia, Armenia, Armenians, Քաջարի զինվոր Շվեյկի արկածները, Մատանիների տիրակալը, Տոլկիեն, Հոբբիթ Shipping: Worldwide (due to problems with shipments to some counties, we do not ship to those countries). We do not recommend to ship to PO Boxes. We ship only by Regular Registered Air Mail (please do not ask us to use other methods for shipments). Upon request, we will provide you with tracking #. Shipping Fee: Flat Fee (different prices for USA & for Int'l- check the details). Estimated Delivery Time: We ship items once a week. Shipments may take 2 to 4 weeks (depending on buyers' locations) from the shipment date. However, from our experience you may get your item sooner than 4 week (usually in 12-15 business days). Still, up 4 week considers normal. Item Location: Some of our items listed on eBay, we have in California, USA (main office), however for Worldwide Shipping Convenience, most of our items we keep in our 2nd- overseas office/ storage. This is the reason that for all of our items we ask up to 2-4 weeks for delivery. This item is not located in our USA office, so the delivery of this item may takes longer than domestic (inside USA) shipment. We shipped once a week. If the listed Book/Other Item is USED: Please bear in mind that you are buying a used book/item and it sold AS IS. In our listing, we do our best to describe any issues or defects (if any) that we know about the item. By Bidding, You Are Agreeing To Our Terms And Conditions. Feel Free To Email Us With Any Questions Prior To Bidding. We prefer PayPal. Please respond to our Winning Bidder Notification within 3 days and make sure that we receive your payment within 7 days. If payment isn't received within this time period, the order will be revoked and a Non-Paying Bidder alert will be filed to request a fee refund for re-listing the item again. Sure, if you contact us ahead of time we can work out any necessary special arrangements. DO NOT DUPLICATE OR COPY! Template Made By: © InkFrog.com Auction Templates, Logos, Store fronts and more! inkfrog terapeak
Submitted by: Taivo
Jump to Last